Stravovanie ...

V blízkosti chaty sa nachádza stravovacie a občerstvovacie zariadenie s ponukou jedál a nápojov. Stravu si je možné vopred objednať či už formou polpenzie alebo individuálne.