V súčasnosti úspešne realizujeme projekt "Obnova Zádielskej chaty", ktorý je finančne podporený Košickým samosprávnym krajom z programu Terra incognita. Cieľom projektu je prostredníctvom zlepšenia vnútorného vybavenia a vonkajšieho vzhľadu chaty, zvýšiť úroveň poskytovaných gastronomických služieb. Vďaka projektu pribudne nová vonkajšia terasa, celkovo sa obnoví fasáda budovy, vynoví sa vnútorné aj vonkajšie zariadenie reštauračnej časti chaty. Dúfame, že tieto investície spríjemnia pobyt každého návštevníka nášho zariadenia.

www.terraincognita.sk www.vucke.sk

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu TERRA INCOGNITA, ktorý je súčasťou projektu EHMK 2013.