Kde nás nájdete ...

Mimoriadne atraktívna a zaujímavá 3 km dlhá krasová tiesňava, nachádzajúca sa 32 km od Rožňavy vo východnej časti chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Tiesňava, ktorá je vyhlásená aj za Národnú prírodnú rezerváciu je miestami len 10 m široká so skalnými útesmi dosahujúcimi relatívnu výšku až vyše 300 m, ktoré upútajú pozornosť návštevníkov svojou mohutnosťou i zaujímavými tvarmi na vrchole so škrapovými poľami, krasovými jamami. V Zádielskej doline sa výskytujú chránené a zriedkavé druhy rastlín a živočíchov. Zádielske hradisko, je jedno z najväčších pravekých hradísk na Slovensku.

Chata sa nachádza v závere doliny. Prístup od obce Bôrka autom 4km, prístup od obce Zádiel pešo 3km.Pozornosť návštevníkov iste zaujme ihlanovitá skala Cukrová homoľa vymodelovaná erozívnou činnosťou vody, ktorá akoby vyrastala z dna rokliny. Blatnický potok preteká striedavo po pravej i ľavej strane cesty a utvára malé vodopády a kaskády. V stenách tiesňavy môžeme pozorovať stopy niekdajšej činnosti tečúcej vody, ktorá svojím tlakom a pomocou skalných úlomkov vybrúsila v stenách rôzne misovité a pologuľovité priehlbiny. Na iných miestach vidieť početné otvory, malé jaskynky a pukliny.