Kontakt ...

 

Oblasť: Zádielska dolina

Meno: Zádielska chata - Branna Milan

Telefón: +421 (0)587979222

E-mail: zadielskachata@zadielskachata.sk